การออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 24 2018 07:12:58
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด เข้าร่วมการออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ข่าวเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด เข้าร่วมการออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ซึ่ง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด , เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด , เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) โดยนางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด
ร่วมเดินทางเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด รวม 2 ราย ประกอบด้วย นักเรียนทุนฯ ที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายชลสิทธิ์ คล่องแคล่ว และที่โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศน์อุปถัมภ์) จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายรุชดี ถนอมวงษ์ พร้อมทั้งร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน และเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับนักเรียนทุนฯ ทุกคน
สำหรับการออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสถานศึกษา ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำให้เยาวชนเหล่านี้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมนักเรียนทุนในครั้งนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ได้เน้นย้ำให้เด็กนักเรียนทุนฯ ทุกคน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และมีจิตสาธารณะอีกด้วย