ก.ต.ป.น.สัญจรศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 24 2018 07:09:34
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โดยนายวสันต์ ผาชลา ผอ.โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในโอกาสนี้ด้วย
ข่าวเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โดยนายวสันต์ ผาชลา ผอ.โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในโอกาสนี้ด้วย
ทั้งนี้การประชุม ประกอบด้วย ผอ.สพป.ตราด , รอง ผอ.สพป.ตราด , คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้บริหารสถานศึกษาในความดูแลของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1
ซึ่งการประชุมฯได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป