การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 21 2018 05:00:49
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ข่าวเพิ่มเติม
* นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
* โดยก่อนการประชุมฯ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , ผอ.โรงเรียน , เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด ได้ร่วมกันยืนตรงแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายพระพร พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งหลังจากนั้นได้รับเกียรติจากนายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน จังหวัดตราด พร้อมกับทีมผู้ช่วยเหลือ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน จังหวัดตราด ให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน
* ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด ได้มีการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net และ NT เต็ม 100 คะแนน และมอบโล่รางวัลประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับที่1 "เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559" จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประทุน จังหวัดตราด อีกด้วย
* การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด เพื่อเป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นการชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา อันจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาชาติให้เจริญงอกงามต่อไป