กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร สพป.ตราด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 27 2018 04:43:14
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ จันท์นาวาโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ จันท์นาวาโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
โดยการทำกิจกรรมของ สพป.ตราด ได้รับเกียรติจาก นายวรรณวิจักษณ์ กุศล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดตราด และวิทยากรสันทนาการ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ในการสร้างความสนุกสนาน , ความรัก , ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร สพป.ตราด
ซึ่ง เป็นสิ่งสำคัญในองค์กรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตราด และการพัฒนาระบบการส่งเสริม ช่วยเหลือโรงเรียน คุณครู และนักเรียนในสังกัด สพป.ตราด ต่อไป