ผอ.สพป.ตราดเข้าร่วมประชุมฯเตรียมพร้อมขับเคลื่อน PISA2018
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 24 2018 04:53:33
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวัชระ ตราดธารทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดแหลมหิน จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติประจำปี 2561 (PISA2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวัชระ ตราดธารทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดแหลมหิน จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติประจำปี 2561 (PISA2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ซึ่ง ในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติประจำปี 2561 (PISA2018) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการบรรยายพิเศษและอธิบายสถิติของข้อมูลการวัด-ประเมินผลระดับประเทศต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบาย-ชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทางเดียวกัน อันจะพัฒนาการศึกษาไทยให้แข่งขันกับโลกยุคใหม่ได้ต่อไป