ผอ.สพป.ตราดลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 05 2018 12:54:05
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) จังหวัดตราด ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด
ซึ่ง นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้ลงติดตาม-ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อจะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป