ผอ.สพป.ตราดลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 05 2018 12:48:03
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ณ โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) จังหวัดตราด
ซึ่ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายระดับ สพป.ตราด และ สพฐ. อันจะสร้างเสริมกระบวนการ และรูปแบบการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเติบโตและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป