ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 05 2018 12:44:42
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้ร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2) ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย นางรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต2 , นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต1 และ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต3 เป็นคณะกรรมการประเมิน
ทั้งนี้ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด ก็เพื่อการดำเนินงานจะเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้เห็นเชิงประจักษ์
อันจะช่วยสร้างการศึกษาไทย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ต่อไป