ติดตามการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยจิตศึกษา 24 พฤษภาคม 2561
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 25 2018 14:45:15
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
โดย รอง ผอ.สพป.ตราด ได้นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง และ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป จังหวัดตราด ร่วมศึกษาดูงานในโอกาสนี้ด้วย
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ได้ลงเยี่ยมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในช่วงการเข้าแถว ยืนตรงเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนวัดสลักเพชร ซึ่งเสร็จจากการยืนตรงเคารพธงชาติแล้ว รอง ผอ.สพป.ตราด ได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนและร่วมประชุมปฏิบัติการ AAR กับผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดสลักเพชร เพื่อการติดตามผลสะท้อนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการสร้างเสริมผู้เรียนให้มีความสุขในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป