ผอ.สพป.ตราดได้เข้าต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2018 14:59:44
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ) และคณะผู้ติดตาม วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตราด (สกสค.ตราด)
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ) และคณะผู้ติดตาม วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตราด (สกสค.ตราด)
โดย นายจำนง เหล่าคงธรรม ผอ.สกสค.ตราด ได้กล่าวต้อนรับท่านที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ พลโท โกศล ประทุมชาติ และคณะผู้ติดตาม และได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ สกสค.ตราด ที่ผ่านมาด้วย
ซึ่งในโอกาสการลงตรวจเยี่ยม สกสค.ตราด ของ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ท่านได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการปราบทุจริตภายในกระทรวงศึกษาธิการให้หมดไป และทั้งได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญ ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำนโยบายของ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ พลโท โกศล ประทุมชาติ ได้กล่าวบางช่วงบางตอนเป็นความว่า "เราต้องช่วยกันพัฒนาชาติ สรรหาคนดีให้มีอำนาจ และไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจในสังคม"