การประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2018 14:54:26
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดยนางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมดังกล่าว
ซึ่งก็เพื่อให้การจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ สร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพต่อไป
ผอ.สพป.ตราด เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนจังหวัดตราด และให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด