สพป.ตราดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 05 2018 04:56:12
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมงานการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
โดยในงานการสัมมนาดังกล่าว นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง