สพป.ตราด จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่
โพสต์โดย webmaster on เมษายน 09 2018 13:38:57
วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดอบรมให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด)