Video Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 26 2018 03:09:41
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ตราด , ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ ผ่านทางไกล Video Conference "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ" วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ อันจะพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป