ประชุมเตรียมความพร้อมรับ ครม.สัญจร 1/2561
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 25 2018 07:12:19
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุม เตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี - ตราด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โดยการประชุมดังกล่าว นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน