การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 7ม.ค.61
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 07 2018 15:32:24

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตราด
โดยการสอบแข่งขันดังกล่าว เป็นการสอบในวิชา คณิตศาสตร์ระดับประถมฯ , คณิตศาสตร์ระดับมัธยมฯต้น และวิทยาศาสตร์ระดับประถมฯ
เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. มีนักเรียนผู้เข้าสอบจำนวน 213 คน