สพป.ตราดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT 7ม.ค.61
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 07 2018 15:30:29

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicative Language Teaching) ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้มีความน่าสนใจและเกิดผลต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ