เยี่ยมโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์)
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 07 2017 09:28:03

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก และ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงเยี่ยมผู้บริหาร
, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น.
โดยมี นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการการดำเนินงานต่างๆภายในโรงเรียน
ในการนี้ ผอ.สพป.ตราด , รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.โรงเรียน และ คณะครูได้ประชุมร่วมกันเพื่อการทำงานด้านการศึกษา อันเกิดประโยชน์สำหรับผู้เรียนต่อไป