ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมงอบ)
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 01 2017 09:03:59
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
โดยมี นายลือชัย จามลิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน ได้ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ตราด และบุคลากร สพป.ตราด เป็นอย่างดียิ่ง
งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อโรงเรียน ชุมชน และการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป