ประชุมบุคลากรใน สพป.ตราด ครั้งที่1/2560
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 01 2017 09:01:32
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ครั้งที่1/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ครั้งที่1/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
ในการประชุมในครั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ตราด เน้นย้ำบุคลากรให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันสร้างมิตรไมตรีจิตต่อกันทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการบริหารงานระดับสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างห้องเรียนคุณภาพทุกห้องทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ไม่มีการนำร่องโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ร่วมใจกันสร้างให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและเพื่อความเจริญงอกงามของการศึกษาไทยต่อไป.