MOE Award 2559
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 28 2017 06:09:44

การประชุมการคัดเลือกรางวัลชูเกียรติ MOE Award ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานระดับดีเด่น สร้างผลงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นประโยชน์เกิดความงอกงามในสังคม
ข่าวเพิ่มเติม
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุม การคัดเลือกรางวัลชูเกียรติ MOE Award ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
ทั้งนี้ การคัดเลือกรางวัลชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงาน รวมไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม เกิดความงอกงามต่อบุคคลและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกได้ที่ www.skp.moe.go.th