สพป.ลพบุรี เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 17 2017 08:09:22

สพป.ตราด เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 (สพป.ลพบุรี เขต2 ) เพื่อการศึกษาดูงานและเเลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยการศึกษาดูงานของ สพป.ลพบุรี เขต2 ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต2 ในโอกาสนี้ด้วย