ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราดเข้าต้อนรับผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะได้ลงตรวจและติดตาม อินเตอร์เน็ตโรงเรียน , DLTV , โรงเรียนประชารัฐ , โรงเรียนสุจริต และงานต่างๆตามโครงการของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน และ โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 16 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 98 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กนักเรียน
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยการประชุมดังกล่าว สพป.ตราด ได้รับเกียรติจากวิทยากร แพทย์หญิง เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ได้มีส่วนในการประชุมและแนะแนวคณะครูที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 15 2018 · 0 ความเห็น · 91 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.20 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ , นางเสน่ห์ บุญชู ผอ.กลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ นางจงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ตราด เข้าต้อนรับการเดินทางมาของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะ ณ สนามบินจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 15 2018 · 0 ความเห็น · 110 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โดยในการนี้ ผอ.อัมพล หันทยุง ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วย
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2018 · 0 ความเห็น · 89 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2018 · 0 ความเห็น · 101 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. 31 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ." พร้อมกับ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย การประชุมทางไกลดังกล่าว ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มกราคม 31 2018 · 0 ความเห็น · 146 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 29 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางจงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ตราด เข้าร่วมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ในการนี้ พระองค์ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานและการเรียนการสอนโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียน
· webmaster เมื่อ มกราคม 30 2018 · 0 ความเห็น · 118 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Video Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ตราด , ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ ผ่านทางไกล Video Conference "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ" วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ อันจะพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
· webmaster เมื่อ มกราคม 26 2018 · 0 ความเห็น · 125 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมเตรียมความพร้อมรับ ครม.สัญจร 1/2561
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุม เตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี - ตราด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โดยการประชุมดังกล่าว นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มกราคม 25 2018 · 0 ความเห็น · 113 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 726,472 ผู้เข้าเยี่ยมชม