เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิ...
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ ศึกษาธิการจัง...
· แก้ไขประกาศ สพป.ตราด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(10 มิ.ย. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 จำนวน 72 โรงเรียน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 13 2017 · 0 ความเห็น · 18 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(9 มิ.ย.60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ตราด) บ้านด่านเก่า ต.เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 12 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 19 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รับฟังนโยบาย ศึกษาธิการภาค 9
(8 มิ.ย.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้ารับฟังนโยบายและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค 9 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี..
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 08 2017 · 0 ความเห็น · 20 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา
(25 พ.ค. 60) นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดเข้าร่วมประชุม.../
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 26 2017 · 0 ความเห็น · 45 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
(24 พ.ค.60) ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางพัชรี คงชาตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนางจรรยา แสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรับฟังนโยบายความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 25 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 44 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
(23 พ.ค. 60) นายธนะชัย อุปริรัตน์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 ตราด เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและดำเนินการจัด กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ปรากฏผลชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้เป็นครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด จำนวน 120 คน ระยะเวลาการประชุม 2 วัน ระหว่าง วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้.../
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 23 2017 · 0 ความเห็น · 43 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(21 พ.ค.60) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้มีสิทธิสอบที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 22 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 49 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผ้าป่าสามัคคี รร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
(20 พ.ค.60) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของ รร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการสร้างโรงอาหารใหม่ให้กับนักเรียน เนื่องจากโรงอาหาร หลังเดิมมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และไม่มีงบประมาณจากภาครัฐจัดสรรให้ โดยมี นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ อ.บ่อไร่ จ.ตราดซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 900,000 บาท
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 22 2017 · 0 ความเห็น · 48 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมวางแผนจัดทำผังห้องเรียน
(18 พ.ค. 60) ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดทำผังห้องเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.ตราด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 22 2017 · 0 ความเห็น · 47 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาการ ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 542,317 ผู้เข้าเยี่ยมชม