ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ของจังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ของรัฐบาล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน โดยมีการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีนำประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 479 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด บรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเลือกโรงเรียน และให้โอวาท ข้อแนะนำแนวทางการทำงานแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว และได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นายนัฐพล นพเก้า รอง ผอ.ร.ร.บ้านฉางเกลือ น.ส.ณตา วรรณศิลป์ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาสมิง น.ส.สุภัทรา วาที เป็น รอง ผอ.ร.ร.บ้านคลองจาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ เป็นต้นไป...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 490 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมสัมมนา..พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) จบป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้
วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL (Brain-based Learning) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม จุดภาคกลาง โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (ขอขอบคุณ : ภาพจาก Kan Buri สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ )
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 496 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สถานศึกษา สพป.ตราด ร่วมกิจกรรม “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๘”
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดและ สพป.ตราด ร่วมกัน จัดขึ้น เพื่อเป็นขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ ๗ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มการสหกรณ์ในโรงเรียน และพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 501 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด อบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษา รุ่นที่ ๒
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดทำ web site และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม แบ่งเป็น หลักสูตรอบรมครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS (Education Management Information System) ของโรงเรียน จำนวน ๓ รุ่น และอบรมการจัดทำเว็บไซต์ในโรงเรียนให้แก่ครูที่ดูแลระบบ Dltv (ทางไกลผ่านดาวเทียม ไกลกังวล) ในโรงเรียน ๕๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมครูผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่น ๒ จากโรงเรียนในเขต อ.เขาสมิง เกาะช้าง เกาะกูด จำนวน ๔๕ คน เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์เป็นของตนเอง ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้และนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ ..(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 536 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมปฏิบัติการแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุม คามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย สพฐ. เรื่องจุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน โดยนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางของสถานศึกษา ในสังกัด มาสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนาพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด แบ่งเป็น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จากโรงเรียนในเขต อ.เมืองตราด/คลองใหญ่/เกาะช้าง รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ จากโรงเรียนเขต อ.เขาสมิง/บ่อไร่/แหลมงอบ/เกาะกูด เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญและความมารถทางวิชาการ ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 500 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน : Spirit of ASEAN
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN โดยใช้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นฐาน ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยมีประธานศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบ (โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง) ประธานศูนย์และครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมทั้ง ๓ เสาหลักฯ และสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook การจัดกิจกรรมวันอาเซียน สัปดาห์อาเซียน การส่งเสริมให้บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารฯ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 489 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี”
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและนักเรียน และรับทราบปัญหา อุปสรรคการจัดการศึกษา รวมถึงติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” ณ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) และโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง โดยมี นายชยานนท์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯ และสาขาบ้านแหลมทองหลาง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และบริบทของโรงเรียน...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 04 2015 · 0 ความเห็น · 496 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ มุ่งขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือของจังหวัดตราดเป็นไป ตามหลักการ และเหตุผลของกิจการลูกเสือและมีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า โดยมีคณะกรรมการ ลูกเสือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดตราด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด อาทิ โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 04 2015 · 0 ความเห็น · 503 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 821,042 ผู้เข้าเยี่ยมชม