เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศผลสอบครู ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด เรื่...
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิ...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานแก่เยาวชน จ.ตราด
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นักเรียนผู้ได้รับทุนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ท จำนวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนที่คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ ที่ตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ และขาดทุนทรัพย์ โดยจัดหาทุนทรัพย์ ให้ทุกจังหวัด ๆ ละ ๑๙ ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ๑๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ๙ ทุน...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 05 2015 · 0 ความเห็น · 335 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กรมโยธาธิการ จัดพิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับ ร.ร.บ้านท่าเรือจ้าง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของกรมโยธาธิการ ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้รับมอบ และนายคราวุธ หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง เป็นผู้รับมอบกุญแจห้องสมุด และ..นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินโครงการ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 05 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 366 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ลูกเสือ-เนตรนารี สพป.ตราด บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดตราด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการบริการด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 05 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 362 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กรมที่ดินมอบโรงบรรจุน้ำดื่มให้ ร.ร.วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรฺหมฺคุตโต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตกรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดป้ายและมอบโรงบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องบรรจุน้ำระบบอัตโนมัติ ณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีรับมอบจากโรงบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องบรรจุน้ำระบบอัตโนมัติจาก นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 05 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 361 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๖๑ รูป ณ บริเวณศาลา ๑๐๐ ปี หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 05 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 382 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมถวายพระพรชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด นำข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 02 2015 · 0 ความเห็น · 344 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ฉลอง ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด และข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมกิจกรรม "ร่มไม้ภายในจวน ดนตรีไทยในสวน" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.ตราด จัดขึ้นในโอกาสจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด.....อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 02 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 340 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ตราด
(๒๕ เม.ย.๕๘) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด ในโอกาสที่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญฯ คณะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราด..(มีต่อ)
· prnews เมื่อ เมษายน 27 2015 · มีต่อ · 412 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
ประวัติส่วนตัว
ภารกิจผู้บริหาร
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 514,004 ผู้เข้าเยี่ยมชม