เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศผล
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดประชุมคณะทำงาน เตรียมการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมผู้ประกอบวิชาชีพครู
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อร่วมปรึกษา หารือ และวางแผนจัดเตรียมการดำเนินการ ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด มีกำหนดที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษาคม ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตราด จำนวน ๖๐ คน ซึ่งขณะนี้ยังสามารถสมัคร เข้ารับการอบรมได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 496 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดและเอกชน จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ที่เป็นผู้บังบัญชาลูกเสือจาก สพม.๑๗ /สพป.ตราด /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ ตราด และข้าราชการบำนาญ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 423 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง สร้างความตระหนักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด นำข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค่านิยม สพป.ตราด พบปะพูดคุยและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพเชิญธงเคารพธงชาติ นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม สพป.ตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 434 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ตราด
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด ในโอกาสที่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญฯ คณะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยงานราชการ ประชาชนเข้าร่วม พร้อมทั้งบรรยายสรุปจังหวัดตราด หารือข้อราชการเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.คลองใหญ่ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา การท่องเที่ยว ปัญหาแรงงาน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดตราด ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๔ ของจังหวัดตราด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาคราชการและจากประชาชน รวมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาเรื่องการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 429 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธี...วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นตัวแทนข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จ.ตราด เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งทรงขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วแดนสุวรรณภูมิ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 403 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมเพทาย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ จากสังกัด สพม.๑๗ /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ ตราด และ สพป.ตราด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ (ครู) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.ตราด ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 465 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุม....ผู้บริหาร สพป.ตราด
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สพป.ตราด เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหว นโยบายการทำงานที่สำคัญ เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานภาพรวมของ สพป.ตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 364 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ติดตามสถานการณ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพม.๑๗
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้ปฏิบัติหน้าที่่ประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จันทบุรี-ตราด) ณ สนามสอบ ร.ร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี พร้อมด้วยคณะ นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสามารถ รันตสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (สศศ.) และนายกฤษฎา สู่สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (สพร.) โดยมี นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.๑๗ ให้การต้อนรับ และนายธงชัย พุ่มชลิต ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการสอบครั้งนี้ด้วย...ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 409 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ครูปฐมวัย สพป.ตราด ร่วมอบรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กฐมวัย
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งการอบรมดังกล่าวสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัน อายุ ๒-๖ ปี เพื่อสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กในช่วงปฐมวัย โดยจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลปลูกฝังสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และจัดทำสื่อรูปแบบนิทานสำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับสอน/เสริมสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๘๙ คน เข้าร่วมอบรม...ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 548 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 565,866 ผู้เข้าเยี่ยมชม