เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศผลสอบครู ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด เรื่...
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิ...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า และวันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีการอัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัด ตราด ประจำปี 2559 จำนวน 5 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการพลเรือน
· prnews เมื่อ มีนาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 41 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและทิศทางการดำเนินงาน โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 350 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ณ โรงแรมตรัง กทม.
· prnews เมื่อ มีนาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 30 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลกร สพป.ตราด ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเข้าใจแนวปฏิบัติและดำเนินงานแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ.../
· prnews เมื่อ มีนาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 32 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรม “กลยุทธิ์การพัฒนากระบวนการคิด” ให้กับผู้นำสถานศึกษาสังกัด
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธิ์การพัฒนากระบวนการคิด” ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการทำงานเชิงรุกให้กับผู้นำสถานศึกษา นำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในสถานศึกษาได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดเป็นระบบ ตลอดจนถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
โดยมี ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตราด ซึ่งเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 110 คน
· prnews เมื่อ มีนาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 35 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ)
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ เกาะเหลายา อ.เกาะช้าง จ.ตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดตราด จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกสภากาแฟที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ในครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพ
· prnews เมื่อ มีนาคม 30 2017 · 0 ความเห็น · 32 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมสำหรับการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมสำหรับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...
· prnews เมื่อ มีนาคม 30 2017 · 0 ความเห็น · 22 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด ร่วมชมการแสดงของนักเรียน สังกัด สพป.ตราด ณ เวทีกลางงานตราดรำลึก ๑๑๑ ปี
(๒๓ มี.ค.๖๐) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด ร่วมชมการแสดงของนักเรียนไสวนันทวิทย์ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.ตราด พร้อมทั้งกล่าวชมเชยให้กำลังใจและขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด ที่ร่วมกิจกรรมในงานตราดรำลึก ๑๑๑ ปี ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลาง จ.ตราด
· prnews เมื่อ มีนาคม 30 2017 · 0 ความเห็น · 25 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด นำคณะกลุ่มโรงเรียน อ.โพธิ์ชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เยี่ยมชม“หาดทรายดำ”
วันที่ ๒๓ มีนาคม๒๕๖๐ ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมาย ให้ นางจรรยา แสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนใน อ.โพธิ์ชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าศึกษาดูงานที่ “หาดทรายดำ” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๕ แห่งของโลก ที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่ง “หาดทรายดำ” แห่งนี้ มีความเชื่อกันว่า สามารถรักษาโรคได้ เพียงแค่ไปนอนหมกตัวอยู่ในทราย โดยมี นายธนิต แสงวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ ๑ ตราด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน ยาว ๑.๗ กิโลเมตร
· prnews เมื่อ มีนาคม 29 2017 · 0 ความเห็น · 29 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กลุ่ม รร. อ.โพธิ์ชัย สพป.ร้อยเอ็ด ๓ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ ศูนย์ปัญจวิทยาคาร
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนใน อ.โพธิ์ชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ ของศูนย์ปัญจวิทยาคาร ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง โดยมี นางศิริรัตน์ โพธ์ทอง ผอ.รร.โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ประธานศูนย์ปัญจวิทยาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ในศูนย์ปัญจวิทยาคารให้การต้อนรับ
· prnews เมื่อ มีนาคม 29 2017 · 0 ความเห็น · 26 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
ประวัติส่วนตัว
ภารกิจผู้บริหาร
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 514,032 ผู้เข้าเยี่ยมชม