ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช เข้าแสดงความยินดี ผอ.สพป.ตราดใหม่
วันนี้ (29พ.ย.60) เวลา 16.30 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค (จังหวัดชลบุรี) พร้อมคณะ เข้ามอบดอกไม้แสดงความิยนดีกับ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 29 2017 · 0 ความเห็น · 51 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
MOE Award 2559

การประชุมการคัดเลือกรางวัลชูเกียรติ MOE Award ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานระดับดีเด่น สร้างผลงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นประโยชน์เกิดความงอกงามในสังคม
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 28 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 54 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ลพบุรี เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด

สพป.ตราด เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 (สพป.ลพบุรี เขต2 ) เพื่อการศึกษาดูงานและเเลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยการศึกษาดูงานของ สพป.ลพบุรี เขต2 ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต2 ในโอกาสนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 17 2017 · 0 ความเห็น · 73 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 พ.ย. 60
สพป.ตราด จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ​ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์​ ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.)​ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (สสวท.)​ ประจำปี​ พ.ศ.2560​ ณ โรงเรียนอนุบาล​ตราด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 11 2017 · 0 ความเห็น · 58 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานกล่าวแถลงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
โดยการแถลงการการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการเชิญชวนผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และประชาชนในจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามการแข่งขันที่ได้กำหนด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 10 2017 · 0 ความเห็น · 88 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565)

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
โดยในการประชุมดังกล่าว มีรอง ผอ.สพป.ตราด , ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อการพิจารณา จัดทำแผน และเตรียมการต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 09 2017 · 0 ความเห็น · 91 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึันในแต่ละปีนั้น จะเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 07 2017 · 0 ความเห็น · 124 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน สพป.ตราด 4 พ.ย. 60

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ ประมาณ 80 ท่าน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.
โดยโครงการศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ในครั้งนี้มี นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้า และบุคลากร สพป.ตราด ได้แสดงความยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน เพื่อการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรให้ไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 04 2017 · 0 ความเห็น · 77 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของหน่วยงาน สพป.ตราด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 03 2017 · 0 ความเห็น · 71 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.43 วินาที 691,319 ผู้เข้าเยี่ยมชม