เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศผล
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราดรักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการschoolMIS ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
(20 ก.ค. 60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการ นายทะเบียน และผู้รับผิดชอบในการทำโปรแกรม schoolMIS จะได้รู้และเข้าใจถึงหลักการนำไปปฏิบัติรายงานข้อมูลพื้นฐานผลการเรียน รวมทั้งออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามที่กระทรวงฯกำหนดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยทีมวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูแกนนำเครือข่ายการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของสพป.ตราด ทำให้การอบรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 24 2017 · 0 ความเห็น · 21 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด ร่วมกล่าวต้อนรับนายกเหล่ากาชาดและคณะ ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ทางบ้านยากจน พร้อมร่วมเข้าเยี่ยมบ้านและมอบของใช้แก่นักเรียน
(19 ก.ค. 60) วันนี้ นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ เข้ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 5 ราย ที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน ณ โรงเรียนบ้านเนินตะบก โดยมี ดร.ลัดดา ท่าพริก รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมเข้าเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องแบบนักเรียน อาหาร น้ำดื่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน มุ้ง ที่นอน หมอน และผ้าห่มให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผอ.ธวัลรัตน์ ทองนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตะบกเป็นอย่างดี

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 24 2017 · 0 ความเห็น · 14 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด นิเทศติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว และโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่
(17 ก.ค. 60) สพป.ตราด เข้านิเทศติดตาม ประเมินผลพร้อมกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว และโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางหลักโภชนาการอย่างครบถ้วนอีกด้วย

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 24 2017 · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูธุรการ ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด วันนี้
(17ก.ค. 60) บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูธุรการในเช้านี้ ที่ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมี ดร.ลัดดา ท่าพริก รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ ในครั้งนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นเป็นอย่างดี


· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 17 2017 · 0 ความเห็น · 31 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 โดยเชิญดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(15 ก.ค. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เชิญ ดร.เทพกัญญา
พรหมขัติแก้ว อาจารย์ภาควิชาปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยอำเภอคลองใหญ่ ครูปฐมวัยอำเภอเขาสมิง ครูปฐมวัยอำเภอบ่อไร่ และครูปฐมวัยอำเภอเกาะช้าง (โรงเรียนวักวัชคามคชทวีป โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 116 คน


· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 15 2017 · 0 ความเห็น · 37 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ ศธ. ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
(14 ก.ค. 60) ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่า ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการทำดีเพื่อพ่อครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากนายไพบูลย์ นิโรภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้มอบต้นไม้ให้แก่ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ได้นำไปปลูกยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 15 2017 · 0 ความเห็น · 43 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมชี้แจงและกรอกแบบคำขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
(14 ก.ค. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดประชุมชี้แจงและกรอกแบบคำขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เพื่อให้ข้่าราชการที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการขอรับเงินบำนาญ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด


· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 14 2017 · 0 ความเห็น · 47 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดนิทรรศการแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมคามทะเล
(13 ก.ค. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดนิทรรศการแสดงสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ สำนักพิมพ์,บริษัท และร้านค้าต่างๆ มาเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้โดยตรง ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภายในงานมีร้านค้า บริษัท สำนักพิมพ์และโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 13 2017 · 0 ความเห็น · 49 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากา
(13 ก.ค.60) สพป.ตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จังหวัดตราด โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่และนักศึกษาในด้านการบริการจากวิทยาลัยสารพัดช่าง ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเอง
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 13 2017 · 0 ความเห็น · 55 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 582,327 ผู้เข้าเยี่ยมชม