เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศผลสอบครู ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด เรื่...
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิ...
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง








AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์บริหารการศึกษา




โรงเรียนในแต่ละอำเภอ







เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ









“สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 4”
(7 เม.ย.60) สพป.ตราด จัดบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีม อดีต "นักฟุตบอลทีมชาติไทย" และ "ครู สพป.ตราด" เพื่อช่วยเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลในโครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 4” ได้เรียนรู้กฎ กติกา ในการเล่นฟุตบอลจากสถานการณ์จริง ณ สนามโรงเรียนวัดโพรงตะเฆ่ ฯ
· prnews เมื่อ เมษายน 10 2017 · 0 ความเห็น · 34 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 6/2560
(5 มี.ค. 60) ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
· prnews เมื่อ เมษายน 05 2017 · 0 ความเห็น · 36 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ 2)
(5 มี.ค. 60) ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เยี่ยมเยียน พบปะให้กำลังใจคณะครู ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ 2) โดยร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้สื่อให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้สามารถนำความรู้และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ ไปถ่ายทอดให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ เมษายน 05 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 46 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด
(4 มี.ค. 60) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด แก่คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตราด ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาของเขตพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาได้ทันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
· prnews เมื่อ เมษายน 05 2017 · 0 ความเห็น · 37 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ 1) โดยร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้สื่อให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้สามารถนำความรู้และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ ไปถ่ายทอดให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ( รุ่นละ 3 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 ตราด ..อ่านต่อ
· prnews เมื่อ เมษายน 05 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 40 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ศธจ.ตราด ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ 1 เมษายน 2560 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหม่โพธาราม อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ซึ่ง อำเภอบ่อไร่ ชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม และปฏิบัติธรรม ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถที่จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
· prnews เมื่อ เมษายน 02 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 43 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ศธจ.ร่วมกับ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จัดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ 1 เมษายน 2560 ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.ตราด ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมในพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับ วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) อ.เมือง จ.ตราด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 ณ วัดธรรมาภิมุข โดยมีเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 จากสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตราด สนใจ เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ในครั้งนี้ จำนวน 40 รูป โดยมีพระครูสุธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระศักดา สุนฺทโร เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
· prnews เมื่อ เมษายน 02 2017 · 0 ความเห็น · 53 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีการอัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัด ตราด ประจำปี 2559 จำนวน 5 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการพลเรือน
· prnews เมื่อ เมษายน 02 2017 · 0 ความเห็น · 51 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับ...การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน/การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู/การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ/การขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะครูชำนาญการ/การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น (38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ในวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมี นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม
· prnews เมื่อ มีนาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 33 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
ประวัติส่วนตัว
ภารกิจผู้บริหาร
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน








เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน




ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า



นับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 514,015 ผู้เข้าเยี่ยมชม