เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิ...
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ ศึกษาธิการจัง...
· แก้ไขประกาศ สพป.ตราด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ 2
(19 พ.ค.60) ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางโดยใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเกี่ยวกับเรื่องการรับนักเรียน การออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 22 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 42 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมคณะทำงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อวานนี้ (17 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมคามทะเล ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผ่านระบบ (KPI Report System : KRS) ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 57 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา
(18 พ.ค.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ การเชี่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ใบเดียว...อ่าต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 38 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เช้าวันนี้ (17 พ.ค.60) ที่ห้องประชุมคามทะเล ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมพลังทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์จากวิทยากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ที่มาให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนในการทำ ดอกไม้จันทน์ เพื่อขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัด ได้จัดทำดอกไม้จันท์เป็นกันทุกแห่ง เพื่อเตรียมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม 2560
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · 0 ความเห็น · 33 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ตรวจติดตาม และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2560
(16 พ.ค.60) ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะกิจ นำทีมโดย ดร.ลัดดา ท่าพริก /นายธนะชัย อุปริรัตน์/นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์/นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา (นักวิชาการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อติดตามและประเมินความพร้อม ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมของครูผู้สอน รวมถึงความพร้อมของนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตร-หลานของตนเข้ามาเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · 0 ความเห็น · 33 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมซักซ้อมคณะอนุ ก.ต.ป.น.ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
(15 พ.ค.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.เฉพาะกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา (นักวิชาการ) จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคามทะเล
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · 0 ความเห็น · 35 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง
(15 พ.ค. 60) คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการร้องเพลงชาติสวดมนต์ ไหว้พระ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพบปะพูดคุยแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ณ บริเวณหน้าเสาธง
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · 0 ความเห็น · 28 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(9 พ.ค.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศูนย์และประสานงานเครือข่ายที่ 1 ตราด บ้านเนินตาแมว อ.เมือง จ.ตราด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ให้กับครูในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการ “เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 56 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 136 คน ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 30 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังฯ
(9 พ.ค. 60) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โดยมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 18 2017 · 0 ความเห็น · 29 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาการ ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 542,347 ผู้เข้าเยี่ยมชม