เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· รายชื่อครูติว
· แบบรายงานผลการดำเนิน...
· ประกาศ สพป.ตราด
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 .. เวลา 18.00 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำโดย นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด..
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 12 2017 · 0 ความเห็น · 102 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖๐
(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560) .. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 12 2017 · 0 ความเห็น · 105 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะลูกจ้าง สพป. ตราด ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทรายและบริเวณหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านชุมชนวัดเนินทรายหมู่ที่ 13 เข้าร่วมด้วย
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 11 2017 · 0 ความเห็น · 106 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมเตรียมการการจัดงานการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560”
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมการการจัดงานการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 11 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนงานและสรุปการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 10 2017 · 0 ความเห็น · 165 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” ซึ่งโครงการนี้ได้มีการจัดขึ้นด้วยในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 09 2017 · 0 ความเห็น · 66 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) OBEC ON TOUR ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร
วันนี้ เวลา 8:00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด ผู้รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด นำคณะผู้บริหารและผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) OBEC ON TOUR เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แผนการศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีการกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 6 จุด โดยโรงแรมเอวาน่า บางนา เป็นจุดที่สองของการจัดประชุม ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหาร สพป.ตราด และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมน้อมนำการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ไปปฏิบัติในสังกัดสพป.ตราด ต่อไป

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในกิจกรรม Impromptu Speech, Story Telling และ Multi Skills
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สพป.ตราด
โดย ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราดรักษาราชการแทนผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ กลุ่มงานนิเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในกิจกรรม Impromptu Speech, Story Telling และ Multi Skills ณ ห้องประชุม สพป.ตราด โดยมีโรงเรียนในสังกัด และ โรงเรียนเอกชนส่งนักเรียนเข่าแข่งขันกันอย่างคับคั่ง

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 69 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
(28 ก.ค. 60) สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (ศาลา 100 ปี) โดยมีนายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด นายสมศักดิ์ ลีลาทรัพย์เลิศ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด นำกองลูกเสือร่วมในครั้งนี้

· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 60 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกตปน. สพป.ตราด เข้านิเทศติดตามและประเมินผล ที่โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน และโรงเรียนวัดบางปริดล่าง
(27 ก.ค. 60) คณะกตปน.สพป.ตราด เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการของโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯ และโรงเรียนวัดบางปริดล่าง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 31 2017 · 0 ความเห็น · 49 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 619,327 ผู้เข้าเยี่ยมชม