โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด สพป.ตราด
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รุ่นที่ 9 จำนวน 26 โรงเรียน ครูผู้สอนจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ , การทำโครงงาน และตลอดจนการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อการพัฒนาการศึกษาองผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 419 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ความคิดเห็น
ไม่มีความคิดเห็นได้รับการโพสต์

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

การให้คะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสมาชิก

กรุณาเข้าสู่ระบบ ออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีการให้คะแนนโพสต์

Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 1,240,966 ผู้เข้าเยี่ยมชม