ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด วันที่ 14 ธันวาคม 2560
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก (ตราด) บ้านเนินตาแมว จังหวัดตราด
โดยการประชุมดังกล่าว นายอัมพล ได้ชี้แจงและกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา อันจะดำเนินไปสู่อนาคต ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่อง วิสัยทัศน์การทำงานไปสู่ความสำเร็จ "4ร่วม6ทำ", การทำความเข้าใจเพื่อการรวมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน, แนวทางประยุกต์สู่การปฏิบัติ, แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579, การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ, ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21, พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
ในโอกาสการนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด โดยนายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงการดำเนินงานเรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู/พี่เลี้ยงเด็กพิการ, การเรียกผู้ได้รับการสรรหาขึ้นบัญชีไว้ตำแหน่งลูกจ้าง/พนักงานราชการ, การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560, การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์, การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา และอัตราการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา และสามารถนำไปบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 14 2017 · 0 ความเห็น · 154 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ความคิดเห็น
ไม่มีความคิดเห็นได้รับการโพสต์

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

การให้คะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสมาชิก

กรุณาเข้าสู่ระบบ ออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีการให้คะแนนโพสต์

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.31 วินาที 821,080 ผู้เข้าเยี่ยมชม