ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

นับถอยหลังวันสอบ O-Net " วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561"

Welcome TO Office Of Trat Primary Education Service
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]


ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67**แก้ไขเพิ่มเติม**(ดนตรีไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิต, สังคม, นาฏศิลป์)


ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67


กำหนดการรายงานตัว หัวข้อ ตารางและสถานที่(คอมพิวเตอร์)สพป.ตราด ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

สพป.ลพบุรี เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด

สพป.ตราด เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 (สพป.ลพบุรี เขต2 ) เพื่อการศึกษาดูงานและเเลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยการศึกษาดูงานของ สพป.ลพบุรี เขต2 ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต2 ในโอกาสนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 17 2017 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 พ.ย. 60
สพป.ตราด จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ​ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์​ ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.)​ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (สสวท.)​ ประจำปี​ พ.ศ.2560​ ณ โรงเรียนอนุบาล​ตราด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 11 2017 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานกล่าวแถลงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
โดยการแถลงการการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการเชิญชวนผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และประชาชนในจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามการแข่งขันที่ได้กำหนด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 10 2017 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565)

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
โดยในการประชุมดังกล่าว มีรอง ผอ.สพป.ตราด , ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อการพิจารณา จัดทำแผน และเตรียมการต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 09 2017 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึันในแต่ละปีนั้น จะเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 07 2017 · 0 ความเห็น · 18 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน สพป.ตราด 4 พ.ย. 60

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ ประมาณ 80 ท่าน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.
โดยโครงการศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ในครั้งนี้มี นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้า และบุคลากร สพป.ตราด ได้แสดงความยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน เพื่อการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรให้ไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 04 2017 · 0 ความเห็น · 16 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของหน่วยงาน สพป.ตราด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 03 2017 · 0 ความเห็น · 16 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ตราด
เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดยรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและชี้แจงข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานของ สพท.ทั่วประเทศต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 01 2017 · 0 ความเห็น · 17 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ยินดีต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค9

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค9 พร้อมกับร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค9
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 25 2017 · 0 ความเห็น · 29 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 3

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 635,798 ผู้เข้าเยี่ยมชม