เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· รายชื่อครูติว
· แบบรายงานผลการดำเนิน...
· ประกาศ สพป.ตราด
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

วันเข้าพรรษา
นับถอยหลังวันสอบ O-Net " วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561"

เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

Welcome TO Office Of Trat Primary Education Service

[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด


แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560.


คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 (2)

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 (3)

การจัดทำ ปร.4,5,6

คู่มือการจัดทำ ปร. 4,5,6

คู่มือการจัดทำ ปร. 4,5,6

---->แบบกรอกงบประมาณ 62<-----เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.


แบบสำรวจข้อมูลผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online


การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (16ต.ค.60)
ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายวิฑูรย์ บุณสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
โดยมี นายธงชัย พุ่มชลิต ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 16 2017 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาคุรุสภา ประจำปี 2560

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาคุรุสภา ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 14 2017 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในจังหวัดตราดให้สูงขึ้น ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรชัย เพียทา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการจัดประชุม..
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 11 2017 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่

ดร. ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 09 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 12 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC

นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , นายสำเริง รองในเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด , นายสังคม จิตนาวสาร ผอ.โรงเรียนวัดคลองพร้าว และ นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 09 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 12 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดตราดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 น.
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 06 2017 · 0 ความเห็น · 20 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นำโดย นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายกสมาคมผู้บริหาร นายกสมาคมครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 04 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 25 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ซึ่งรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม อาคารรัชมังคลาภิเษก1 กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 09.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2560
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 04 2017 · 0 ความเห็น · 27 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างสมรรถนะและเติมเต็มความรู้ของครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบความรู้คู่คุณธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดดุลยภาพและบูรณาการยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่พร้อมจะอยู่ร่วมและส่งเสริมการศึกษาในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 02 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 30 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 619,366 ผู้เข้าเยี่ยมชม