ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

Welcome TO Trat Primary Education Area Office
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]
ข้าราชการ สพป.ตราด ขอถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณฯ
ซึ่ง หลังจากการกล่าวคำปฏิญาณแล้วเสร็จ ผอ.สพป.ตราด , รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี้ด้วย
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 28 2018 · 0 ความเห็น · 15 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 28 2018 · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร สพป.ตราด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ จันท์นาวาโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 27 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 15 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดเข้าร่วมประชุมฯเตรียมพร้อมขับเคลื่อน PISA2018
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวัชระ ตราดธารทิพย์ ผอ.โรงเรียนวัดแหลมหิน จังหวัดตราด ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติประจำปี 2561 (PISA2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 41 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) จังหวัดตราด ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด
ซึ่ง นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้ลงติดตาม-ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อจะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2018 · 0 ความเห็น · 76 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด
ซึ่ง นายนิวัฒน์ อวยสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้ลงตรวจเยี่ยมทุกห้องเรียน เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายระดับ สพป.ตราด และ สพฐ. เพื่อการจัดการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2018 · 0 ความเห็น · 58 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ณ โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) จังหวัดตราด
ซึ่ง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายระดับ สพป.ตราด และ สพฐ. อันจะสร้างเสริมกระบวนการ และรูปแบบการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถเติบโตและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2018 · 0 ความเห็น · 69 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้ร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2) ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย นางรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต2 , นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต1 และ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต3 เป็นคณะกรรมการประเมิน
ทั้งนี้ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด ก็เพื่อการดำเนินงานจะเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นรูปธรรมให้เห็นเชิงประจักษ์
อันจะช่วยสร้างการศึกษาไทย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2018 · 0 ความเห็น · 67 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เตรียมรับการประเมิน ITA ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อน กระตุ้น และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 25 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 94 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.09 วินาที 800,993 ผู้เข้าเยี่ยมชม