ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

นับถอยหลังวันสอบ O-Net " วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561"

Welcome TO Office Of Trat Primary Education Service
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (update07/12/60)สพป.ตราด ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

VDO Conference พุธเช้า ข่าวสพฐ. 8Dec.60

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มต่างๆ , ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเพื่อการดำเนินงานนโยบายทางการศึกษาจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 08 2017 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
เยี่ยมโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์)

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก และ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงเยี่ยมผู้บริหาร
, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น.
โดยมี นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณครูโรงเรียนวัดบางปิดล่าง ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการการดำเนินงานต่างๆภายในโรงเรียน
ในการนี้ ผอ.สพป.ตราด , รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.โรงเรียน และ คณะครูได้ประชุมร่วมกันเพื่อการทำงานด้านการศึกษา อันเกิดประโยชน์สำหรับผู้เรียนต่อไป
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 07 2017 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันชาติ , และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล​พระบาทสมเด็จพระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร​ เนื่องในวันคล้าย​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ , วันชาติ , และวันพ่อแห่งชาติ​ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์​รัชกาล​ที่ 5 ศาลากลาง​จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 06 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 13 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมงอบ)
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
โดยมี นายลือชัย จามลิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน ได้ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.ตราด และบุคลากร สพป.ตราด เป็นอย่างดียิ่ง
งานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อโรงเรียน ชุมชน และการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 01 2017 · 0 ความเห็น · 17 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมบุคลากรใน สพป.ตราด ครั้งที่1/2560
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ครั้งที่1/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 01 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 17 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช เข้าแสดงความยินดี ผอ.สพป.ตราดใหม่
วันนี้ (29พ.ย.60) เวลา 16.30 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค (จังหวัดชลบุรี) พร้อมคณะ เข้ามอบดอกไม้แสดงความิยนดีกับ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 29 2017 · 0 ความเห็น · 27 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
MOE Award 2559

การประชุมการคัดเลือกรางวัลชูเกียรติ MOE Award ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานระดับดีเด่น สร้างผลงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นประโยชน์เกิดความงอกงามในสังคม
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 28 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 24 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ลพบุรี เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด

สพป.ตราด เปิดบ้านต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 (สพป.ลพบุรี เขต2 ) เพื่อการศึกษาดูงานและเเลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยการศึกษาดูงานของ สพป.ลพบุรี เขต2 ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต2 ในโอกาสนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 17 2017 · 0 ความเห็น · 43 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 พ.ย. 60
สพป.ตราด จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ​ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์​ ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.)​ กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (สสวท.)​ ประจำปี​ พ.ศ.2560​ ณ โรงเรียนอนุบาล​ตราด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 11 2017 · 0 ความเห็น · 34 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.11 วินาที 648,066 ผู้เข้าเยี่ยมชม