เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· รายชื่อครูติว
· แบบรายงานผลการดำเนิน...
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศผล
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

วันเข้าพรรษา
นับถอยหลังวันสอบ O-Net " วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561"

เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

Welcome TO Office Of Trat Primary Education Service

[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

รายชื่อติว

แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560.


เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ม.๓
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ม.๒
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ม.๑
คู่มือการวัดผล "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ม.๑-ม.๓

เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๖
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๕
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๔
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๓
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๒
เครื่องมือ "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๑
คู่มือการวัดผล "การเขียนอ่าน"ภาษาไทย ป.๑-ป.๖เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.


แบบสำรวจข้อมูลผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning ซึ่งการประชุมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ ดร.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ การประชุมอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.
· webmaster เมื่อ กันยายน 14 2017 · 0 ความเห็น · 22 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 54 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 53 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) คณะครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (สพม.41) จังหวัดพิจิตร
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 25 2017 · 0 ความเห็น · 65 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุม PLC การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดย นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ป่าชายเลน) จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 16 2017 · 0 ความเห็น · 80 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 .. เวลา 18.00 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำโดย นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด..
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 12 2017 · 0 ความเห็น · 84 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖๐
(วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560) .. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 12 2017 · 0 ความเห็น · 90 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะลูกจ้าง สพป. ตราด ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทรายและบริเวณหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านชุมชนวัดเนินทรายหมู่ที่ 13 เข้าร่วมด้วย
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 11 2017 · 0 ความเห็น · 93 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมเตรียมการการจัดงานการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560”
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมการการจัดงานการแข่งขัน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 11 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมวางแผนงานและสรุปการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 10 2017 · 0 ความเห็น · 116 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 603,102 ผู้เข้าเยี่ยมชม